Výročné správy Ústavu hydrológie SAV

hlavná stránka Ústavu hydrológie SAV

Summary of the main activities of a scientific Organisation of the Slovak Academy of Sciences

Rok 2013

Správa za rok 2013

Rok 2012

Správa za rok 2012

Rok 2011

Správa za rok 2011
doplnky: Oprava prílohy C

Rok 2010

Správa za rok 2010
doplnky: Oprava prílohy C

Rok 2009

Správa za rok 2009
doplnky: Oprava prílohy C

Rok 2008

Správa za rok 2008

Rok 2007

Správa za rok 2007

príloha 1: Menný zoznam pracovníkov

príloha 2: Projekty riešené na pracovisku

príloha 3: Vedecký výstup – bibliografické údaje výstupov

príloha 4: Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

príloha 5: Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

 

Rok 2006

Správa za rok 2006

príloha 1: Menný zoznam pracovníkov

príloha 2: Projekty riešené na pracovisku

príloha 3: Vedecký výstup – bibliografické údaje výstupov

príloha 4: Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

príloha 5: Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

doplnky: Oprava Výročná správa 2006 | Doplnok Prílohy 2 | Oprava Prílohy 3

 

Rok 2005

Správa za rok 2005

príloha 1: Menný zoznam pracovníkov

príloha 2: Projekty riešené na pracovisku

príloha 3: Vedecký výstup – bibliografické údaje výstupov

príloha 4: Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska

príloha 5: Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

doplnky: Oprava Prílohy 3

 

Rok 2004

Správa za rok 2004
príloha 1: Menný zoznam pracovníkov
príloha 2: Projekty riešené na pracovisku
príloha 3: Vedecký výstup – bibliografické údaje výstupov
príloha 4: Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska
príloha 5: Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci
doplnky: Oprava Prílohy 3
 

Rok 2003

Správa za rok 2003
príloha 1: Menný zoznam pracovníkov
príloha 2: Projekty riešené na pracovisku
príloha 3: Vedecký výstup – bibliografické údaje výstupov
príloha 4: Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska
príloha 5: Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci
doplnky: Oprava Prílohy 3